Bedrijven die een beroep doen op de NOW-regeling van de overheid, hebben in totaal zo'n 45 miljard euro aan omzetdalingen opgegeven. Dat meldt ABN AMRO op basis van een eigen berekening. Groothandels, winkels en industriële bedrijven lijden het meeste omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. Het UWV heeft inmiddels 4 miljard aan NOW-voorschotten uitgekeerd.

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld voor bedrijven die hun omzet zien terugvallen door de crisis. Ze kunnen, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

Groothandels, die op grote schaal te maken hebben met vraaguitval, hebben het grootste omzetverlies van alle bedrijven die zich hebben aangemeld voor de NOW-regeling, zo'n 16 miljard euro. Industriële bedrijven hebben te kampen met een omzetverlies van ongeveer 10 miljard. Winkeliers hebben een terugval van 6 miljard euro en transportbedrijven naar schatting 4 miljard euro. Voor horecabedrijven vertegenwoordigen de aanvragen 4,5 miljard euro aan omzetverlies, aldus ABN AMRO.

Meer dan 4 miljard aan NOW-voorschotten uit

Uitkeringsinstantie UWV heeft inmiddels 4,1 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd aan bedrijven die een tegemoetkoming vragen van de loonkosten. Van de 126.000 NOW-aanvragen zijn er 114.000 goedgekeurd, meldt de instantie. Bij die bedrijven werken in totaal 1,9 miljoen mensen die indirect door de overheid in dienst worden gehouden. De regeling staat sinds 6 april open en loopt tot eind deze maand.

Het UWV is inmiddels bezig met het tweede voorschot aan bedrijven. In de eerste termijn ontvingen werkgevers 2,1 miljard euro. Bij 110.000 werkgevers staat deze week of begin volgende week het geld voor de tweede termijn op de rekening, nog voor het salarismoment in mei.

Afgelopen week kreeg het UWV nog 5.000 aanvragen binnen voor de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De meeste bedrijven die een beroep doen op de regeling zijn actief in de horeca en catering.

Ergens de komende weken moet er een nieuw noodpakket liggen voor de maanden juni, juli en augustus. Waar het eerste pakket vooral gericht was op het zo goed mogelijk behouden van volledige werkgelegenheid, zal het kabinet met het tweede pakket vooral pogen zoveel mogelijk bedrijven overeind te houden. Bedrijven die bij de overheid om steun aankloppen mogen vermoedelijk zonder boete werknemers op straat zetten. Ook wordt gekeken naar extra controle vooraf en een mogelijke tegemoetkoming in de vaste lasten van bedrijven.

Bron: ABN AMRO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid werkloosheid

Dossiers: Corona

  301
Gerelateerde artikelen