Pensioengerechtigden die nog geen AOW ontvangen, kunnen de variatie van hun pensioen aanpassen. De Verzamelwet SZW 2020 gaat dit mogelijk maken.

Door de getemporiseerde verhoging van de AOW kunnen mensen die voor de AOW zijn gepensioneerd tijdelijk een hoger inkomen ontvangen, dan waar zij ten tijde van het pensioneren van uit zijn gegaan. Minister Koolmees wil deze mensen tegemoet komen door hen de mogelijkheid te bieden de mate van variatie van al ingegaan pensioen aan te passen. Deze aanpassingsmogelijkheid bestaat al bij een stijging van de AOW-leeftijd, maar wordt dus ook mogelijk gemaakt in het geval van een daling van de AOW-leeftijd.

Deze wijziging zal worden meegenomen in de Verzamelwet SZW 2020. De wijziging zal naar verwachting in werking treden per 1 januari 2020.

Voorbeeld
Henk is vervroegd gepensioneerd. Hij ontvangt bruto € 3000 ouderdomspensioen tot aan zijn AOW-leeftijd. Vanaf zijn AOW-leeftijd ontvangt hij (afgerond) bruto € 850 AOW en daalt zijn pensioen naar € 2000 bruto. Henk zou op 1 oktober 2020 AOW-gerechtigd worden.

Echter, vanwege de afspraken uit het pensioenakkoord wordt Henk AOW-gerechtigd op 1 juni 2020. Hij ontvangt dus vier maanden eerder een AOW-uitkering. Dit betekent dat Henk in de maanden juni, juli, augustus en september een hoger inkomen heeft, namelijk bruto € 3.850. Henk kan er voor kiezen dit extra inkomen uit te smeren over een langere periode.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

  565
Gerelateerde artikelen