De instroom van belastingzaken bij de rechtbank is in 2015 met 5 procent afgenomen tot 26.000 zaken.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Raad voor de Rechtspraak.

Rijksbelastingzaken namen in aantal toe en belastingzaken van lagere overheden namen juist af. De toename was geconcentreerd in wet verhuurderheffing, parkeerbelasting, omzetbelasting en dividendbelasting. De afname was geconcentreerd bij erfbelasting en WOZ. Bij deze laatste categorie was onder andere sprake van een eenmalige piekinstroom vanwege een grote hoeveelheid zaken tussen een woningstichting en een gemeente.
 

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen