Veel directeur-grootaandeelhouders (dga's) hebben geen idee wat ze met hun bestaande pensioen in eigen beheer (PEB) gaan doen, als de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer waarschijnlijk per 1 april ingaat. Uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson onder ruim 400 dga's blijkt dat een kwart van de dga's die momenteel pensioen in hun BV opbouwt, daarover nog een besluit moet nemen. Dga's doen er verstandig aan om op tijd de juiste acties te nemen, die fiscale verrassingen voorkomen en zelfs fiscaal voordeel kunnen opleveren.
Dga's die al wel een keuze maakten over wat zij doen met hun in eigen beheer opgebouwde pensioen, kozen onder andere voor afkopen (24 procent), omzetten naar oudedagsverplichting (15 procent), overhevelen naar een verzekeraar (14 procent), omzetten naar een lijfrente (12 procent) of premievrij voortzetten (10 procent).

Hoogste korting in 2017

Masha Bril, pensioenexpert ABN AMRO MeesPierson: "Het is belangrijk dat directeur-grootaandeelhouders met pensioen in eigen beheer vóór - waarschijnlijk - 1 juli zorgen dat zij geen pensioen meer in hun BV opbouwen. Als ze daar niet voor zorgen, dan moeten ze ongeveer 1,8 keer de waarde van de pensioenvoorziening op hun balans aan de Belastingdienst betalen. Vervolgens is het verstandig om uiterlijk 31 december 2017 te beslissen wat te doen met het reeds bestaande pensioen. Als de dga voor afkopen kiest, dan is het vaak verstandig dat dit jaar te doen. In dat geval ontvangt hij of zij de hoogste korting van de Belastingdienst. Wat de dga uiteindelijk ook doet met het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer, het is noodzakelijk om daarbij exact de wettelijke procedures te volgen. Zo voorkomen dga's financiële geschillen met de Belastingdienst, (ex-)partner en/of mede-aandeelhouder."

Weinig enthousiast ontvangen

Pensioen in eigen beheer is populair. De helft van de dga's bouwt op deze manier (een deel van) het pensioen op. Voor één op de vijf directeur-grootaandeelhouders is het zelfs de belangrijkste manier van pensioenopbouw. De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt dat waarschijnlijk vanaf 1 juli 2017 deze vorm van pensioenopbouw niet meer mogelijk is. Deze wetswijziging is bij veel dga's met weinig enthousiasme ontvangen. Vrijwel de helft van de dga's vindt afschaffing een slecht idee. Bijna één op de vijf dga's vindt het daarentegen een goed idee. De overige respondenten maakt het niet uit.  

Dga maakt zich zorgen

Een ruime meerderheid van de directeur-grootaandeelhouders maakt zich zorgen over hun pensioen (64 procent). Vooral de hoogte van het pensioen en de vraag of nabestaanden na overlijden van de dga onbezorgd verder kunnen leven, zijn onderwerp van zorg. "Jarenlang hebben veel dga's zich niet echt beziggehouden met hun pensioen", analyseert Bril. "Door de wetswijzing worden ze plots met het onderwerp geconfronteerd en gaan dga's denken: 'Heb ik het eigenlijk goed geregeld?' Door zich uitgebreid te laten informeren over hun pensioensituatie, kunnen een hoop zorgen worden weggenomen."
 
 
 

Bron: ABN AMRO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

0

Gerelateerde artikelen