Voor mensen in de bijstand is het niet aantrekkelijk om tijdelijk werk aan te nemen. De regels van het ministerie van Sociale Zaken en Wekgelegenheid leiden ertoe dat deze mensen liever thuis blijven in afwachting van een vaste baan, dan te kiezen voor flexwerk, zegt voorzitter van Actal Jan Ten Hoopen. "Zij krijgen na elke beëindiging van een tijdelijk contract steeds opnieuw te maken met een wachttijd van 4 weken waarin zij geen bijstand ontvangen. Bijstandsgerechtigden hebben vaak niet de financiële buffers om die periode opnieuw te overbruggen. Daarom zou die herhaalde wachttijd moeten worden afgeschaft zodat flexwerk ook voor deze mensen aantrekkelijk wordt en ze uit de bijstand kunnen komen."

Verplichte wachtperiode werkt belemmerend

Werkzoekenden die een beroep doen op bijstand hebben te maken met een verplichte wachtperiode van 4 weken. In deze periode ontvangen zij geen bijstand. Zij moeten in die periode laten zien dat zij activiteiten verrichten om werk of scholing te verkrijgen. Bijstandsgerechtigden die vanuit een uitkeringssituatie flexwerk aanvaarden hebben opnieuw met deze wachtperiode te maken als het flexwerk eindigt. Zij zien deze "tweede" wachtperiode als een belemmering om flexwerk aan te nemen, zeker als dit flexwerk maar van zeer korte duur is. "Deze categorie bijstandsgerechtigden heeft al een periode doorlopen waarin zij hebben moeten aantonen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus te nemen. Dat laten zij vervolgens ook zien door het aangeboden flexwerk te aanvaarden. Het door een tweede wachtperiode opnieuw moeten bewijzen dat je je verantwoordelijkheid neemt is onnodig belastend en werkt belemmerend voor de instroom in flexwerk", aldus Jan ten Hoopen. Actal adviseert om deze groep bijstandsgerechtigden van een "tweede" wachtperiode uit te zonderen.
 

Bron: Actal

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid

0

Gerelateerde artikelen