Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering, zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2016 een lager netto bedrag staan. Bij een aanvullend pensioen van 500 euro ontvangen zij 3,50 euro minder per maand, bij 750 euro is dat 5,20 euro. Het verschil met december 2015 loopt op tot 11,47 euro bij een aanvullend pensioen van 1.650 euro per maand.

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en premies per januari 2016.

Dat een aanvullend pensioen in 2016 lager uitvalt, komt voornamelijk doordat de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari stijgt. Waar gepensioneerden in 2015 nog een ZVW-premie van 4,85% betaalden, stijgt deze premie in 2016 naar 5,50%. Eveneens stijgt de belasting in de eerste schijf van 18,60% naar 18,65%.

De teruggang in pensioenuitkering wordt pas minder vanaf een aanvullend pensioen van bruto 1.700 euro per maand. Ook dan is er nog wel sprake van een achteruitgang, maar deze is minder groot. De oorzaak hiervan is de daling van het belastingtarief in de tweede schijf. Deze daalt van 24,10% naar 22,30%. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de wijziging in het belastingplan dat nog moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Als dit wordt aangenomen, stijgen de belastingtarieven in de tweede en derde schijf weer.

Wijziging belastingplan extra tegenvaller

Door de wijziging in het belastingplan stijgt de belasting in de tweede schijf naar 22,50%. Deze nieuwe tarieven raken alleen gepensioneerden met een aanvullend pensioen vanaf 1.650 euro per maand en worden volgens de laatste stand van zaken per 1 april gehanteerd. Over de eerste drie maanden is er dan een inhaaleffect.

Meer ouderenkorting in 2016

In tegenstelling tot de aanvullende pensioenen, gaat de AOW-uitkering in 2016 juist iets omhoog. De AOW-uitkering voor gehuwden stijgt netto met 10,58 euro. Voor ongehuwden is dit 16,20 euro. Belangrijkste reden van deze stijging is de verhoging van de ouderenkorting die bij de AOW-uitkering wordt verrekend met 145 euro.
 

 

Bron: ADP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

4

Gerelateerde artikelen