De huidige bestuursvorm van accountantsorganisaties zal moeten worden aangepast. Dat is nodig om aan de eisen van kwaliteit van de accountantscontrole te voldoen en het vertrouwen van gebruikers van die controle terug te winnen. Dat stelt bestuurslid Gerben Everts van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag 7 april in een interview met het Financieele Dagblad.

Voorstellen voor beter bestuur

De AFM doet drie voorstellen om een beter bestuur van de organisaties te waarborgen. Het bestuur van een accountantsorganisatie zal grotendeels vrijgemaakt moeten worden van andere taken om zich op de aansturing en interne beheersing te concentreren. Nu hebben bestuursleden van accountantsorganisaties ook nog klanten waar ze werk voor verrichten. De raden van commissarissen moeten gaan bestaan uit meer onafhankelijke leden, die afkomstig zijn van buiten de organisatie.
 
Het benoemen en ontslaan van bestuurders zou in handen moeten komen van de raad van commissarissen. Nu zijn het in de praktijk de partners die gezamenlijk hun bestuursleden aanstellen. Dat kan een barriere vormen om als bestuur noodzakelijke veranderingen door te voeren in de organisatie, omdat ze eenvoudig kunnen worden vervangen als de partners het niet eens zijn met het beleid.

Kwaliteit controle moet beter

De kwaliteit van de accountantscontrole schiet op te veel plaatsen te kort, zo hebben onderzoeken van de AFM en verschillende incidenten bij beursgenoteerde ondernemingen de laatste jaren uitgewezen. Om de kwaliteit structureel te verbeteren en te waarborgen in de toekomst, zijn verschillende veranderingen nodig. Zo moeten accountants zich professioneel-kritisch opstellen, moeten de kantoren sterker inzetten op kwaliteitsbeheersing en moet de onafhankelijkheid van de accountant explicieter worden. Dit vergt onder meer een wettelijke verplichting voor ondernemingen om na een maximaal aantal jaar van accountant te wisselen en een heldere scheiding tussen controle- en adviesdiensten.

Essentiële stap voor kwaliteitsverbetering

Verbetering en versterking van het bestuur is daarbij een essentiële aanvullende stap die nodig is om de ingezette kwaliteitsverbetering te versnellen, aldus Everts. 'Hoe kan het dat het bestuur steeds van de toezichthouder moet horen dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit. Dat toont aan dat de interne beheersing nog onvoldoende is.' Juist omdat accountants een belangrijke taak hebben als controleur namens het maatschappelijk verkeer, is het meer dan gemiddeld van belang dat accountants de interne organisatie op orde brengen en houden.

In gesprek met accountants

De AFM zal dit onderwerp op de agenda zetten van haar reguliere overleggen met de accountantsorganisaties en beroepsorganisatie NBA. De NBA heeft aangekondigd deze voorstellen mee te nemen in het publieke debat dat ze organiseert over de noodzakelijke veranderingen in deze sector.
 

Bron: AFM

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Kantoren

2

Gerelateerde artikelen