Een pensioen-bv wordt ook door het hof veroordeeld tot het afstorten van het bijzonder partnerpensioen. Inmiddels is de benodigde koopsom gestegen van € 378.000 naar ongeveer € 800.000.

De zaak (Hof Den Bosch 9 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:354) verloopt als volgt. De pensioenaanspraken van de man, waaronder het partnerpensioen, worden volledig in eigen beheer opgebouwd. Het huwelijk wordt op 12 augustus 2011 ontbonden. Omdat er onenigheid is over de omvang en de waarde van de pensioenaanspraken is de man, vooruitlopend op een definitieve afspraak, in maart 2014 veroordeeld om een bedrag te storten op een geblokkeerde rekening ten name van de pensioen-bv.

In maart 2017 wordt het bindende advies uitgebracht dat de vrouw recht heeft op een partnerpensioen van ten minste € 41.447, dat op de pensioen-bv in beginsel de verplichting rust tot externe afstorting bij een pensioenverzekeraar en dat de koopsom daarvoor naar alle redelijkheid kan worden vastgesteld op € 378.531.

De rechtbank oordeelt in 2018 op eis van de vrouw dat € 800.000 nodig is.

In hoger beroep oordeelt het hof dat de vrouw recht heeft op een partnerpensioen van € 41.447, dat het partnerpensioen bij een verzekeraar moet worden ondergebracht en dat daarvoor € 800.000 nodig is.

Belang voor de praktijk

Is sprake van echtscheiding en de pensioenaanspraken worden in eigen beheer opgebouwd? Dan heeft de ex-echtgenoot in principe het recht om het haar/hem toekomende deel van de pensioenaanspraken onder te laten brengen bij een pensioenverzekeraar. Dat is al bepaald in 2007 door de Hoge Raad 9 februari 2007, ECLI:NL:PHR:2007:AZ2658. Waarom de pensioen-bv daar niet direct aan heeft meegewerkt wordt niet duidelijk uit de uitspraak. De stijging van de koopsom naar € 800.000 laat zich ten minste deels verklaren door de verslechtering van de tarieven voor direct ingaande pensioenen en vermoedelijk door het overlijden van de man begin 2017.

Lees ook de thema's Pensioenen: De fiscale grenzen nader beschouwd en De uitfasering van het pensioen in eigen beheer.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht, Pensioenen

  244
Gerelateerde artikelen