De AOW-leeftijd stijgt niet verder in 2029, schrijft demissionair minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan de Tweede Kamer. Net zoals in 2028 krijgt iemand AOW vanaf 67 jaar en 3 maanden.

De leeftijd waarop iemand AOW krijgt is gekoppeld aan de levensverwachting, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Omdat ook die niet stijgt maar juist iets daalt, loopt ook de AOW-leeftijd niet verder op. Op basis van de huidige cijfers zou die in 2028 zelfs moeten dalen, maar dat gaat niet: de AOW-leeftijd wordt altijd vijf jaar van tevoren vastgelegd en kan daarna niet meer worden gewijzigd.

Van 2024 tot en met 2027 heeft iemand recht op AOW vanaf 67 jaar.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

427

Gerelateerde artikelen