In de praktijk kan het voorkomen dat u geen ontslagvergunning krijgt van het UWV om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Onderstaand voorbeeld laat echter zien dat er wel mogelijkheden zijn om als werkgever dan alsnog een arbeidscontract te laten ontbinden.

De situatie

Een softwarebedrijf draait slecht. Opdrachten blijven uit en de liquiditeitspositie wordt penibel. Het bedrijf besluit om onder meer de ontwikkelwerkzaamheden uit te besteden. Daarmee wordt bijna 30.000 euro op jaarbasis bespaard. Door de uitbesteding vervalt de functie van een productontwikkelaar. Daarom vraagt het bedrijf het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het UWV weigert die toestemming te geven, omdat de werknemer ook nog accountwerkzaamheden zou verrichten en die werkzaamheden worden niet uitbesteed. Het UWV is van mening dat ook al wordt het werk uitbesteed, er nog genoeg werk overblijft voor de werknemer. De werkgever stelt de werknemer vrij van werkzaamheden en verzoekt vervolgens de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Bij de rechter

De werknemer is van mening dat de rechter het verzoek niet mag behandelen, omdat het een verkapt hoger beroep is tegen de beslissing van het UWV.

Het oordeel

De rechter stelt dat er geen wettelijke reden is om dit verzoek niet te behandelen, zoals de werknemer vraagt. Als het wordt gezien als een ongewenste doublure, dan is het aan de wetgever om daar verandering in aan te brengen. De rechter vindt het begrijpelijk dat het bedrijf op zoek is gegaan naar manieren om het bedrijfsresultaat te verbeteren en dat het vrij is aan de ondernemer om werkzaamheden uit te besteden. De accountwerkzaamheden waren maar marginaal van omvang.
 
Al met al oordeelt de rechter dat hier het belang van het bedrijf bij een doelmatige bedrijfsvoering zwaarder weegt dan het belang van de werknemer bij het behoud van zijn baan. Omdat er ook geen andere functie voor de ontwikkelaar is, is er sprake van een verandering in de omstandigheden. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Vergoeding

De werknemer krijgt een vergoeding mee van 20.000 euro. Dat is een stuk minder dan de vergoeding met correctiefactor 1 van de kantonrechtersformule. Correctiefactor 1 komt overeen met ontslag waar beide partijen evenveel valt te verwijten aan het ontslag. Dat zou op zijn plaats zijn, omdat de werknemer niet echt een verwijt valt te maken. Maar gezien alle omstandigheden, zoals de slechte financiële situatie van het bedrijf, vindt de kantonrechter dit een redelijk bedrag.
 
Kortom, er zijn diverse mogelijkheden voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Het is daarom van belang dat u zich goed laat informeren door een adviseur, zodat u weet welke procedure u kunt starten en of deze haalbaar is. Het kan namelijk voorkomen dat een procedure bij het UWV niet haalbaar is. Is dit het geval, dan kunt u beter direct een ontbindingsprocedure bij de rechter starten. U voorkomt hiermee extra juridische kosten.
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

0

Gerelateerde artikelen