Recent heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over het doorbetalen van onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie. Kan deze uitspraak zonder meer toegepast worden bij iedere werknemer die onregelmatigheidstoeslag ontvangt?

Op de website van advieskantoor Baker Tilly Berk staat hierover het volgende.

In de betreffende zaak krijgt een werkneemster in de zorg aanspraak op onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie/verlof met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar. In zijn uitspraak verwijst de kantonrechter naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 15 september 2011 waarvan de strekking is dat "looncomponenten die intrinsiek samenhangen met de uitvoering van de taken moeten worden doorbetaald tijdens de wettelijke vakantie".

Geldt deze uitspraak voor elke werknemer met een onregelmatigheidstoeslag? Nee. Het betreft een zaak van een individuele werknemer. De kantonrechter heeft zelfs uitdrukkelijk in zijn uitspraak vermeld dat de uitspraak niet per definitie op iedere werknemer van toepassing is. Het is ook nog maar de vraag of andere rechters tot dezelfde conclusie zullen komen.

Daarnaast zal er meer duidelijkheid moeten komen over wat er precies wordt verstaan onder ‘intrinsieke looncomponenten' en wanneer onregelmatigheidstoeslag daar onder valt. Tenslotte kan er nog hoger beroep ingesteld worden tegen deze uitspraak. Het kan dus nog wel even duren voordat er definitief uitsluitsel wordt gegeven of en in welke situaties onregelmatigheidstoeslag betaald dient te worden tijdens vakantie/verlof.
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

0

Gerelateerde artikelen