Je zou denken dat wanneer een werknemer, ondanks diverse waarschuwingen, opnieuw schades veroorzaakt aan bedrijfseigendommen van zijn werkgever, hij op staande voet ontslagen zou kunnen worden. Niets is echter minder waar.

Case

De werknemer, 50 jaar oud, is sinds 1999 als vrachtwagenchauffeur bij de werkgever, een transportonderneming, in dienst. De werknemer heeft meerdere keren schade veroorzaakt, waarover diverse gesprekken met hem zijn gevoerd. Ook heeft de werknemer enkele officiële schriftelijke waarschuwingen ontvangen met bericht dat bij herhaling ontslag op staande voet zou (kunnen) volgen. Vervolgens veroorzaakt de werknemer kort na elkaar twee keer ernstige schade aan een oplegger van de werkgever. Reden voor de werkgever om de werknemer op staande voet te ontslaan. De werkgever is er klaar mee en verwijt de werknemer van roekeloos en onvoorzichtig (rij)gedrag, met meerdere schades in een relatief kort tijdsbestek tot gevolg.

Kantonrechter

De werknemer vecht het ontslag op staande voet met succes aan. Volgens de kantonrechter is de werknemer weliswaar onvoorzichtig en onoplettend geweest, maar was er geen sprake van "roekeloos" (rij)gedrag. Dat de schadegevallen zich hadden voorgedaan na herhaalde (schriftelijke) waarschuwingen, maakt het oordeel van de kantonrechter niet anders. De werkgever is het niet met het oordeel van de kantonrechter eens en stelt hoger beroep in.

Hof

Het Hof is het echter wel met de kantonrechter eens. Ontslag op staande voet kan alleen gegeven worden bij schades die opzettelijk en door roekeloos gedrag zijn veroorzaakt. Het gedrag van deze werknemer wordt door het Hof gekwalificeerd als onvoorzichtig en onoplettend, maar niet roekeloos, laat staan opzettelijk. Dat de werkgever het vertrouwen in de zorgvuldigheid van de werknemer (in de omgang met de aan hem toevertrouwde goederen) heeft verloren, is weliswaar begrijpelijk, maar dit levert volgens het Hof nog geen reden op voor ontslag op staande voet.

Conclusie

Uit deze recente uitspraak van het Hof kan geconcludeerd worden dat zelfs wanneer een werknemer meerdere keren schade veroorzaakt aan eigendommen van de werkgever dit niet per definitie een reden voor ontslag op staande voet oplevert. Een werknemer kán op staande voet ontslagen worden wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing (bewust) roekeloos, eigendommen van zijn werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt. Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens dat dit echter niet snel wordt aangenomen.
 

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

8

Gerelateerde artikelen