Bezitters van tweede woningen in Frankrijk worden vanaf 2012 geconfronteerd met een extra 15,5% "sociale" heffing op hun huurinkomsten uit deze woningen en eventuele verkoopwinsten. Voorheen werd deze extra heffing van 15,5% alleen geheven van Frans (fiscaal) ingezetenen. Het is echter de vraag of de extra heffing van 15,5% voor Frans-niet ingezetene wel EU-proof is.
Sociale lasten mogen conform de Europese richtlijnen alleen maar worden geheven in het land waar iemand daadwerkelijk woont. De heffing van 15,5% wordt door Frankrijk echter beschouwd als een vorm van belastingen en niet als een sociale last, waardoor heffing daarvan bij niet-ingezetenen volgens Frankrijk niet in strijd is met de Europese regelgeving. De Europese Commissie is vorige maand echter een procedure gestart tegen Frankrijk over deze heffing. De uitkomst van deze procedure kan enige tijd op zich laten wachten. BDO adviseert echter om ter behoud van rechten nu al "bezwaar" te maken tegen deze extra heffing.
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

2

Gerelateerde artikelen