De Belastingdienst heeft in de halfjaarsrapportage aangekondigd dit najaar tweehonderd extra boekenonderzoeken uit te voeren bij Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) en voormalige ANBI's. De fiscus geeft in deze rapportage aan dat ANBI's niet tot nauwelijks als belastingplichtige in beeld zijn. Vandaar dat zij op het gebied van de fiscale verplichtingen geen vanzelfsprekend onderwerp van toezicht zijn. De fiscus is van mening dat zij het toezicht te beperkt vindt en om deze reden laat de fiscus dit najaar meerdere boekenonderzoeken plaatsvinden.

Aandachtspunten onderzoek

Het boekenonderzoek betreft een breder onderzoek dan enkel het controleren van de ANBI-status of de informatieplicht die geldt voor ex-ANBI's. Er wordt ook gekeken naar onder meer de verschijningsvorm, omvang, compliance en de fiscale, financiële en maatschappelijke impact van uw organisatie. Naar alle waarschijnlijkheid richt het onderzoek zich ook op zaken als de btw of de vennootschapsbelasting. De fiscus geeft verder aan dat de te onderzoeken organisaties bij willekeur worden geselecteerd, waarbij de omvang van het financiële belang een belangrijke rol speelt. 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

2

Gerelateerde artikelen