Het handhavings- en toezichtbeleid van de Belastingdienst voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) blijft vooralsnog ongewijzigd. Dit meldt de Belastingdienst op zijn forum fiscaal dienstverleners. Dit betekent dat het huidige handhavingsmoratorium pas eindigt wanneer het kabinet dit besluit. Dit zal naar verwachting pas gebeuren door een nieuw kabinet naar aanleiding van de resultaten van de Pilot Webmodule.

Eerder gaf Vijlbrief in de Tweede Kamer hetzelfde aan. Totdat er nieuwe besluitvorming is, voert de Belastingdienst het Toezichtplan Arbeidsrelaties uit.

Door de DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) al enige tijd vervallen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers maken binnen hun arbeidsrelatie afspraken. Samen beoordelen zij of sprake is van loondienst. Bij twijfel kan een modelovereenkomst zekerheid geven. Als sprake is van loondienst moet de werkgever loonheffingen inhouden en betalen. Ook moet hij meestal loon doorbetalen bij ziekte en vakantie en gelden bijvoorbeeld specifieke regels bij ontslag.

Een nieuw kabinet zal een beslissing nemen over de eventuele voortzetting van de Wet DBA.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Loonbelasting, Premieheffing

  689
Gerelateerde artikelen