Voor bepaling van de omzetdaling wordt voor de NOW-regeling in principe uitgegaan van de omzetdaling van de natuurlijke of rechtspersoon. Maar wat als die rechtspersoon deel uitmaakt van een groter (buitenlands) concern? De Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN, zocht het uit.

Voor bepaling van de omzetdaling wordt in principe uitgegaan van de omzetdaling van de natuurlijke of rechtspersoon. Als de rechtspersoon of vennootschap onderdeel is van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitgegaan van de omzetdaling van de groep zoals deze op 1 maart 2020 bestond.

Als de rechtspersoon een dochtermaatschappij is van een ander als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden de dochtermaatschappij en de rechtspersoon voor de werking van de NOW-regeling behandeld als waren zij een groep.

De AWVN heeft ook een nadere toelichting gegeven op situaties waarbij een buitenlandse rechtspersoon/werkgever in het spel is en legt uit wat te doen als een groep van rechtspersonen/werkgevers over meerdere loonheffingnummers beschikt.

Voor meer informatie over de NOW-regeling zie het Dossier Coronavirus. Het artikel over de omzetdaling in concernsituaties is vrij toegankelijk op de website van de AWVN. 

Bron: AWVN

Rubriek: Arbeidsrecht, Sociale zekerheid werkloosheid

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

  754
Gerelateerde artikelen