Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het tweede voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

Het tweede voorschot bedraagt in totaal € 400 miljoen. De totale bevoorschotting voor de Tozo in 2021 komt hiermee op € 700 miljoen. Iedere gemeente ontvangt een bepaald deel van het voorschot. Betaaldatum voor het voorschot is donderdag 15 april 2021.

Bevoorschotting vindt plaats op basis van een monitoring van het aantal aanvragen Tozo. In de bevoorschotting is reeds rekening gehouden met de vergoeding voor de uitvoeringskosten.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid bijstand

  191
Gerelateerde artikelen