Inhoudingsplichtigen en niet-inhoudingsplichtigen die in 2023 bedragen hebben betaald aan niet-ondernemers of niet in (fictieve) dienstbetrekking zijnde personen, moeten deze betalingen aan derden (UBD) vóór 1 februari 2024 aanleveren bij de Belastingdienst.

Sinds 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst onderscheid tussen twee verschillende soorten uitbetalers: inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Zie voor meer informatie over dit onderscheid het bericht Inhoudingsplichtigen krijgen brief over betalingen aan derden.

Begin dit jaar was er protest van zorgaanbieders tegen deze renseigneringsverplichting. Zorgaanbieders zijn echter niet uitgezonderd van de verplichting om een aantal gegevens over betalingen aan derden, die naar verwachting tot belastbare inkomsten leiden, aan de Belastingdienst te verstrekken. Dat schreef staatssecretaris Van Rij.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Financiële administratie, Inkomstenbelasting

547

Gerelateerde artikelen