Zorgaanbieders worden niet uitgezonderd van de verplichting om een aantal gegevens over betalingen, die naar verwachting tot belastbare inkomsten leiden, aan de Belastingdienst te verstrekken. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in antwoord op Kamervragen.

De renseignering van deze gegevens door zorgaanbieders (waar veel voor de BTW onbelaste werkzaamheden worden verricht) is volgens Van Rij juist van belang. Dit is van belang als contra-informatie voor de inkomensheffing en voor de Vooringevulde aangifte (VIA). Wel is het mogelijk dat de zorgaanbieder die problemen ervaart (of heeft ondervonden) om de UBD-opgaven tijdig (vóór 1 februari 2023) in te zenden in overleg kan met de Belastingdienst om maatwerkafspraken te maken voor het aanleveren van die opgaven.

De gegevens over een bepaald kalenderjaar moeten uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar worden aangeleverd. De nieuwe renseigneringsstroom moest feitelijk voor het eerst per 1 januari 2023 gaan plaatsvinden. Publicatie hiervan in het Staatsblad op 7 juli 2021 (V-N 2021/33.16) moest zowel de Belastingdienst als de betreffende administratieplichtigen voldoende tijd geven om het nieuwe proces tijdig en toereikend in te richten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 februari

48

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen