Staatssecretaris De Vries van Financiën – Toeslagen en Douane is voornemens om de reguliere navorderingstermijn bij douaneschulden van drie jaar van toepassing te verklaren voor situaties waarin niet opzettelijk een onjuiste douaneaangifte is gedaan. Dat schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

In de praktijk wordt voor onjuiste aangiften in bijna alle gevallen de verlengde navorderingstermijn van vijf jaar gehanteerd, ook indien niet opzettelijk onjuist aangifte is gedaan. Dit wordt niet wenselijk geacht. De staatssecretaris wil daarom de Algemene douanewet wijzigen via het Belastingplan 2024. De toepassing van de reguliere navorderingstermijn voor een niet opzettelijke onjuiste aangifte kan daardoor mogelijk al per 1 januari 2024 in werking treden.

Wetsartikelen:

Algemene douanewet 7:7

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering, Douane, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 februari

45

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen