Er is door de modernisering van de ICT-systemen bij de Belastingdienst geen ruimte voor grote beleidswijzigingen in deze kabinetsperiode. Dat blijkt uit de Kamerbrief ‘ICT bij de Belastingdienst’ die staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. In de Kamerbrief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de status van de ICT bij de Belastingdienst.

In de Kamerbrief schrijft hij dat er zijn al veel verbeteringen en moderniseringen in de ICT-systemen van de Belastingdienst zijn doorgevoerd waardoor de achterstand in het op orde brengen van de techniek deels is ingehaald. Met de modernisering beoogt de staatssecretaris de continuïteit van de ICT-systemen bij de Belastingdienst te waarborgen. Toch zijn er grote complexe ICT-systemen die nog gemoderniseerd moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de modernisering van de ICT-systemen voor de omzetbelasting, gegevens en inning. Daarom vraagt de staatssecretaris het kabinet en het parlement om de Belastingdienst ruimte te gunnen om de modernisering van de ICT-systemen succesvol en volgens planning af te ronden.

Als bijlagen bij de Kamerbrief zijn de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Idsinga en Rahimi (beiden VVD) naar aanleiding van het NRC-artikel ‘Verouderde ICT kost Belastingdienst honderden miljoenen per jaar’, de stukken waaruit waarschijnlijk is geciteerd in het NRC-artikel ‘Overheidsfinanciën in gevaar door sterk verouderde ICT bij de Belastingdienst’ en de notitie 2018 over de continuïteit bij de Belastingdienst toegevoegd. In de antwoorden op de Kamervragen geeft de staatssecretaris inzicht in de ICT-kosten van de Belastingdienst, lopende en op te starten ICT-aanbestedingen en de ICT-capaciteit bij de Belastingdienst.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 februari

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen