Het kabinet houdt de fiscale regelingen tegen het licht om het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Om de aanpak en weging van de fiscale regelingen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, wordt een internetconsultatie gehouden. De internetconsultatie loopt tot en met 9 april 2023.

Fiscale regelingen zijn fiscale faciliteiten die ervoor zorgen dat bepaalde groepen belastingplichtigen minder belasting hoeven te betalen door bijvoorbeeld vrijstellingen, kortingen of aangepaste tarieven. Fiscale regelingen leiden tot een ingewikkelder belastingstelsel en lagere belastinginkomsten. Om stappen te zetten naar een eenvoudiger stelsel worden nu ongeveer 130 fiscale regelingen bekeken.

De fiscale regelingen waar onder andere naar wordt gekeken, zijn: de giftenaftrek in de IB, de aftrek specifieke zorgkosten, fiscale faciliteiten pensioen, lijfrente, AOV, maar ook de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek en het lage VPB-tarief.

De internetconsultatie is onderdeel van een groot traject. Alle fiscale regelingen worden door het Ministerie van Financiën beoordeeld op doelmatigheid, doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid en noodzaak tot overheidsingrijpen.

Bij de internetconsultatie is onder andere een overzicht van de fiscale regelingen gevoegd en een vragenlijst. De uitkomsten van de internetconsultatie worden gebruikt in het vervolgtraject. Uiteindelijk wordt een voorstel voor de aanpak van de fiscale regelingen gedaan. De Staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer naar verwachting rond de zomer van 2023 hierover.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Belastingrecht algemeen, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 24 februari

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

39

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen