Hof Amsterdam bevestigt dat er geen verschoonbare termijnoverschrijding is. De gemachtigde – tevens zoon – van X stelt vergeefs dat de gezondheid van zijn vader destijds slecht was en dat daaraan prioriteit is gegeven.

X is analfabeet en lijdt door zijn hoge leeftijd aan vergeetachtigheid. In geschil is of tijdig beroep is aangetekend tegen de uitspraak op bezwaar inzake zijn IB-aanslag. De uitspraak dateert van 29 juli 2020, zodat de beroepstermijn eindigt op 9 september 2020. Het beroep is op 23 september 2020 door Rechtbank Noord-Holland ontvangen en is wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. X gaat in hoger beroep.

Hof Amsterdam bevestigt dat er geen verschoonbare termijnoverschrijding is. De gemachtigde – tevens zoon – van X stelt vergeefs dat de gezondheid van zijn vader destijds slecht was en daaraan prioriteit is gegeven. De ziekte/geestelijke toestand van X en zijn analfabetisme zijn geen plotseling opkomende omstandigheden, waarmee bij aanvang van de beroepstermijn geen rekening kon worden gehouden. X had de behandeling van zijn post uitbesteed aan zijn familie en in het bijzonder aan de gemachtigde. Het moet dan ook mogelijk zijn geweest om tijdig beroep in te stellen. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 24 februari

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen