CBAM-aangevers die in het eerste kwartaal van 2024 CBAM-goederen hebben ingevoerd, kunnen weer een rapport indienen in het CBAM-register van de Europese Commissie. De uiterste datum voor het indienen van het CBAM-rapport is 30 april 2024.

Over deze zendingen hoeft niet te worden gerapporteerd:

  • CBAM-goederen voor een bedrag lager dan € 150
  • zendingen bedoeld voor militaire doeleinden
  • zendingen vanuit bepaalde oorspronglanden
  • reizigersbagage

Het CBAM-portaal van de Europese Commissie had bij de aanlevering van het eerste CBAM-rapport over het vierde kwartaal van 2023 technische problemen. Deze zijn nu opgelost door de Europese Commissie. 

De huidige overgangsperiode van CBAM is bedoeld om ervaring op te doen, om te leren en om gegevens te verzamelen. Daarom is het belangrijk dat CBAM-aangevers in het register gegevens rapporteren over de invoer van CBAM-goederen en de bijbehorende emissies. Tot twee maanden na afloop van het kwartaal kan het rapport nog worden aangevuld of aangepast. De eerste twee kwartaalrapporten (van januari en april 2024) mogen tot 1 augustus 2024 nog worden aangevuld of aangepast.

Bron: Belastingdienst/Nederlandse Emissieautoriteit

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

127

Gerelateerde artikelen