Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie van de transitievergoeding aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd. De compensatie dient ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding te worden aangevraagd. Voor oude gevallen (vergoedingen verstrekt tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) dient de compensatie vóór 1 oktober 2020 te worden aangevraagd. 

Beslistermijn UWV

Het UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken. Indien dit niet lukt, stelt het UWV de werkgever binnen die termijn hiervan op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking zal worden gegeven. Voor oude gevallen is bepaald dat het UWV binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Door de werkgever te verstrekken gegevens

Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, de berekening en betaling van de transitievergoeding te bewaren. In de Regeling compensatie transitievergoeding is opgenomen om welke documenten het gaat. 

 

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Arbeidsrecht

Informatiesoort: Nieuws

  570
Gerelateerde artikelen