Betrokkenen kunnen reageren op een aantal vereenvoudigingen inzake tabaksproducten in de Wet op de accijns en in de Uitvoeringsregeling accijns. De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing en de totstandkoming van de accijnstarieven van tabaksproducten.

De internetconsultatie sluit op 28 april 2016. 

Het doel van de voorgenomen wijzigingen in de Wet op de accijns is met name om de vaststelling van nieuwe accijnstarieven voor tabaksproducten eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Daarnaast worden enkele wijzigingen voorgesteld in de anti-voorrraadvormingsbepaling. Ook wordt een ontheffing op een verbodsbepaling voorgesteld. In de Uitvoeringsregeling accijns kan een artikel komen te vervallen dat voor rooktabak regels stelt aan de hoeveelheden waarvoor accijnszegels kunnen worden aangevraagd.

 

 

 

Bron: Internetconsultatie - overheid.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

0

Gerelateerde artikelen