Als onderdeel van de Nationale Pensioendialoog heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Centraal Planbureau (CPB) verzocht de ervaringen in de pensioenstelsels van een aantal referentielanden te inventariseren.
Het Nederlandse pensioenstelsel is onderwerp van discussie. Internationaal wordt ons pensioenstelsel geregeld aangehaald als voorbeeld van een sterk stelsel, onder meer vanwege de hoge deelname, de lage armoede onder gepensioneerden en de hoge uitkeringen ten opzichte van het laatst verdiende inkomen. In de rangorde van de Melbourne Mercer Global Pension Index heeft Nederland tot op heden telkens een positie in de top drie van sterkste pensioenlanden ingenomen.
 
Tegelijkertijd is er het bewustzijn dat het Nederlandse pensioenstelsel op onderdelen wellicht om herziening vraagt om te blijven aansluiten bij de veranderende economische, sociale en arbeidsverhoudingen. Om deze ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen in kaart te brengen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2014 de Nationale Pensioendialoog gestart.
 
Als onderdeel van de Nationale Pensioendialoog heeft SZW het Centraal Planbureau (CPB) verzocht de ervaringen in de pensioenstelsels van een aantal referentielanden te inventariseren, met als doel:
  • Meer zicht te krijgen op de mogelijkheden die er zijn om (aspecten van) pensioenstelsels in te richten.
  • Te evalueren wat de ervaringen zijn met de gekozen vormgeving.
  • Te inventariseren welke aanpassingen in het Nederlandse pensioenstelsel het overwegen waard zijn op basis van de ervaringen in het buitenland.
 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

0

Gerelateerde artikelen