De fiscale facilitering van pensioensparen moet volgens D66 verder worden ingeperkt dan in het huidige voorstel, dat uitgaat van een plafond van 100.000 euro. "Van dat bedrag van 100.000 euro kan nog wel wat af", zei D66-Kamerlid Steven van Weyenberg woensdag in Amsterdam, na afloop van het BNR-debat Pensioengeneraties.

In het sociaal akkoord van april werd afgesproken dat werkgevers en werknemers tot 1 juni - morgen - de tijd hebben alternatieven te bedenken voor de pensioenplannen van het kabinet. Daarin wordt voorgesteld de fiscaal gefaciliteerde opbouw te beperken tot jaarlijks 1,75 procent van het inkomen en bovendien tot een plafond van 100.000 euro inkomen. De Volkskrant schrijft vandaag dat die 1,75 procent 'beide kampen veel te ver' zou gaan. Maar met het plafond zou men 'tegen heug en meug' akkoord gaan.

Jongerenorganisaties

"Als het aan D66 ligt is die 100.000 euro echter slechts een eerste stap", zei Van Weyenberg gisteren in Amsterdam. Daarmee reageerde hij op een door de jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66 opgesteld pensioenplan, waarin meer keuzevrijheid centraal staat. Enerzijds gaat dat plan uit van een algemene pensioenspaarplicht voor elke Nederlander - dus ook bijvoorbeeld zzp'ers. Anderzijds kan men zelf kiezen hoeveel pensioen opgebouwd wordt, bij welk pensioenfonds dat gebeurt en heeft men inspraak in de beleggingsmix.

Rare solidariteit

In een dergelijk 'breder' pensioenstelsel neemt de (gedwongen) solidariteit tussen ouderen en jongeren af. Daarom ligt het voor de hand ook de "rare solidariteit" (Van Weyenberg) van lagere inkomens met hogere inkomens te beperken, aldus D66. "De staat betaalt nu mee aan een groter deel van de pensioenen van hogere inkomens dan van lage inkomens. Dat is niet meer te handhaven."

Vandaag heeft de Tweede Kamer een Algemeen overleg over het pensioenstelsel met staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 10 juni volgt dan het afsluitende debat met het kabinet, dat voor die datum dan ook een reactie gereed zal moeten hebben op het alternatief waarmee de sociale partners morgen moeten komen.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

0

Gerelateerde artikelen