De regels van de premiestelling en financiering van de uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) worden met ingang van 1 januari 2017 aangepast.

Werkgevers kunnen echter vanaf 2016 al de gevolgen hiervan ondervinden. Dat meldt advieskantoor Deloitte.

Werkgevers hebben de keuze zich via het UWV publiek te verzekeren of om eigenrisicodrager te worden voor de kosten van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Eigenrisicodragers hebben daarbij de mogelijkheid om het risico via een private verzekeraar te verzekeren. De voorgestelde wijzigingen hebben gevolgen voor middelgrote en grote werkgevers die na 1 juli 2015 van het eigenrisicodragerschap terugkeren naar een publieke verzekering bij het UWV, of van een publieke verzekering overstappen naar het eigenrisicodragerschap.

1. Bij terugkeer van eigenrisicodragerschap naar publieke verzekering verdwijnt het premievoordeel

De premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren naar het publieke bestel wordt met ingang van 1 januari 2017 gebaseerd op alle historische en toerekenbare WGA-lasten. Dit betekent dat de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens eigenrisicodragerschap ook betrokken zullen worden bij de premievaststelling van de publieke verzekering. Op dit moment beginnen terugkerende werkgevers veelal met "een schone lei" waardoor zij 4 jaar lang de minimale premie betalen in het publieke bestel. Met deze voorgestelde maatregel wordt de publieke premie gebaseerd op de volledige historische periode waardoor het premie voordeel bij terugkeer voor veel werkgevers verdwijnt.

2. Geen inlooprisico meer bij een keuze voor het eigenrisicodragerschap

Op dit moment is een werkgever die eigenrisicodrager wordt niet alleen verantwoordelijk voor nieuwe WGA-uitkeringen maar ook voor de reeds lopende WGA-uitkeringen of aankomende uitkeringen van werknemers die op het moment van de overstap ziek zijn. Dit staat bekend als het inlooprisico en raakt (middel)grote werkgevers die na een periode van publieke verzekering kiezen voor het eigenrisicodragerschap WGA. Dit inlooprisico blijft vanaf 2017 echter achter bij het UWV, waardoor het eigenrisicodrager schap mogelijk interessanter wordt.

3. De periode na 1 juli 2015 en voor 1 januari 2017

De nieuwe wijze van premiestelling en het verdwijnen van het inlooprisico zal met ingang van 1 januari 2017 gelden voor alle werkgevers die na 1 juli 2015 terugkeren van eigenrisicodragerschap naar de publieke verzekering, respectievelijk werkgevers die eigenrisicodrager worden. Tot die tijd blijven de huidige regels van toepassing.

4. Samenvoeging premie WGA-vast en WGA-flex in 2017

Werkgevers kunnen tot 2017 alleen eigenrisicodrager worden voor de WGA-lasten van werknemers met een vast dienstverband. Met ingang van 1 januari 2017 wordt het voor werkgevers mogelijk gemaakt ook eigenrisicodrager te worden voor WGA-lasten van flexwerkers (werknemers die geen dienstverband meer hebben tijdens ziekte). Werkgevers kunnen dan nog uitsluitend eigenrisicodrager worden voor de WGA-lasten van werknemers met een vast dienstverband en van flexwerkers gezamenlijk. Door de wijzigingen komt de publieke premie van UWV meer in lijn met de premiestelling van de private verzekeraars.

Aanvraag

Als de werkgever met ingang van 1 januari 2016 terug wilt keren naar UWV óf hij overweegt eigenrisicodrager te worden voor de WGA, dan moet hij voor 2 oktober 2015 een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Het is volgens Deloitte verstandig om vóór dit moment te onderzoeken in welke situatie de werkgever het meeste voordeel uit deze wijzingen kan halen. Het is bij het maken van de keuze om eigenrisicodrager WGA te worden danwel het eigenrisicodragerschap te beëindigen van groot belang een goede (financiële) analyse te maken waarbij de werkgever ook rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen en zijn bedrijfssituatie. Hiermee voorkomt hij grote financiële tegenvallers.
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid ziektekosten, Sociale zekerheid werkloosheid, Sociale zekerheid arbeidsongeschiktheid

57

Gerelateerde artikelen