Het Dossier Box 3 is onder meer geactualiseerd met recente jurisprudentie, het besluit aanwijzing 'massaal bezwaar plus'-procedure en de oproep om bezwaar in te dienen tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting met box 3-inkomen.

De updates zijn doorgevoerd naar aanleiding van de volgende gebeurtenissen:

  • De aanwijzing van de 'massaal bezwaar plus'-procedure voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020 (zie onderdeel 5, tussenkop 'Massaal bezwaar plus'-procedure voor niet-bezwaarmakers' van de dossierpagina Rechtsherstel).

  • De oproep van verschillende organisaties tot het indienen van bezwaar tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting met box 3-inkomen (zie onderdeel 9, elfde bullet van de dossierpagina Rechtsherstel).
     
  • Het arrest van de Hoge Raad van 3 februari 2023 waarin de Hoge Raad nadere uitleg geeft over het arrest van 20 mei 2022. In dit laatste arrest oordeelde de Hoge Raad dat de feitenrechter vanaf de datum waarop de collectieve uitspraak is gedaan bij de behandeling van het (hoger) beroep dat betrekking heeft op het individuele bezwaar, de gevolgen van de collectieve uitspraak op bezwaar van 4 februari 2022 mee mag nemen (zie onderdeel 9, eerste bullet van de dossierpagina Rechtsherstel).

  • De recente uitspraak van Hof Den Bosch dat oordeelde dat in bepaalde gevallen in afwijking van het Besluit rechtsherstel compensatie moet worden geboden. Het hof vindt dat de op rechtsherstel gerichte compensatie in beginsel aan dient te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement. De bewijslast daarvan rust in beginsel op de belastingplichtige. Nu partijen ter zitting overeengekomen waren dat het werkelijk rendement in dit geval kon worden vastgesteld op € 36.000, verminderde het gerechtshof de aanslag IB 2017 door rekening te houden met een voordeel uit sparen en beleggen van € 36.000 (zie onderdeel 6, tussenkop 'Feitelijke rechters over berekening werkelijk rendement' van de dossierpagina Overbruggingswetgeving en onderdeel 9, zesde bullet van de dossierpagina Rechtsherstel).

Tot slot zijn de dossierpagina's Literatuur en Video's geactualiseerd en zijn er door het hele dossier heen annotaties toegevoegd van Vakstudie Nieuws en verwijzingen opgenomen naar TaxVisions.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Carrousel: Carrousel

55

Gerelateerde artikelen