Dossier Box 3 is geactualiseerd met recente jurisprudentie en met een verduidelijking van het verzoek ambtshalve vermindering.

De actualisaties betreffen:

  • Diverse gerechtelijke uitspraken waarin bij het vaststellen van de box 3-heffing rekening is gehouden met het werkelijk rendement. Hof Den Haag en Rechtbank Zeeland-West-Brabant zijn daarbij van oordeel dat geen rekening gehouden mag worden met ongerealiseerd rendement. Zie de onderdelen 9. Lopende procedures van de dossierpagina Rechtsherstel en onderdeel 6. Aandachtspunten van de dossierpagina Overbruggingswetgeving.

  • Verder is toegevoegd dat de staatssecretaris in een brief heeft bevestigd dat het voor de rechtspositie van de groep massaalbezwaarprocedure niet uitmaakt of het verzoek om ambtshalve vermindering is ingediend vóór of ná het arrest van de Hoge Raad dat in de eerste helft van 2024 verwacht wordt. Zie voor deze aanvulling onderdeel 9. Lopende procedures van de dossierpagina Rechtsherstel.

Tot slot zijn er diverse nieuwe publicaties toegevoegd aan de overzichtspagina Literatuur.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

612

Gerelateerde artikelen