In vier arresten van 14 juni jl. haalt de Hoge Raad het oordeel van 6 juni 2024 aan. In één arrest merkt de Hoge Raad op dat vaststelling van de ongerealiseerde vermogenswinst op de woning plaatsvindt op basis van de WOZ-waarden aan het begin en aan het eind van het jaar. Deze arresten en het tweeminutendebat van 23 mei jl. zijn verwerkt in het dossier.

De actualisaties zijn te vinden op de volgende dossierpagina's:

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

8186

Gerelateerde artikelen