Het Dossier Box 3 is geüpdatet met nieuwe bekendmakingen van het ministerie van Financiën over het rechtsherstel en het ingangsjaar van het nieuwe box 3-stelsel.

Van de dossierpagina Rechtsherstel zijn de volgende onderdelen vernieuwd:

De dossierpagina Contouren nieuw stelsel bevat een actualisatie in het onderdeel Planning. Verder zijn er door het hele dossier nieuwe verwijzingen opgenomen naar Vakstudie Nieuws en TaxVisions.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

35

Gerelateerde artikelen