De besluitvorming over twee wetsvoorstellen rond pensioenhervorming is vanmiddag in de Eerste Kamer verschoven naar 8 oktober. Naar aanleiding van de antwoorden van het kabinet op vragen van Eerste Kamerfracties willen VVD, SP en 50Plus nieuwe vragen stellen. Het CDA gaf onomwonden aan niet akkoord te gaan met de huidige voorstellen.

Tegenover de NOS zei Wopke Hoekstra, pensioenspecialist van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, dat het onverstandig is om in te stemmen met de wetsvoorstellen, die voorzien in een verlaging van de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenen van 2,25 procent per jaar naar 1,75 procent, en in een 'aanvullende' excedentregeling. Die laatste regeling is alom zwaar bekritiseerd, met name omdat de uitvoeringskosten hoger zullen zijn dan de opbrengsten voor pensioengerechtigden.
Volgens Hoekstra is er nog wel ruimte voor gesprek met het kabinet, maar alleen als het kabinet denkt dat er "ruimhartig tegemoet te komen valt aan de fundamentele bezwaren" tegen de voorstellen.

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

0

Gerelateerde artikelen