Bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ligt nu al ruim twee jaar het dossier van de Bond van Belastingbetalers tegen de vermogensrendementsheffing over de jaren 2013-2016. "Het wordt een belangrijke uitspraak, maar het hof laat steeds weten dat het er nog niet aan toe is gekomen", zegt Roxana Bos, partner formeel belastingrecht bij EY, tegen de NOS. Zij heeft namens de bond de zaak voor het hof gebracht.

De overheid ging in die jaren uit van een hoger rendement uit sparen en beleggen dan veel mensen haalden, waardoor zij meer vermogensbelasting moesten betalen dan hun vermogen opbracht. Zeker tienduizenden maakten bezwaar tegen hun belastingaanslag. Fiscalist Cor Overduin startte namens de bond een procedure tegen de Belastingdienst.

In de zomer van 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing tot 2017 in strijd was met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Over compensatie werd niet gesproken waarna de bond naar het Europese hof stapte. Als het hof oordeelt dat de box 3-heffing in strijd is met de rechten van de mens, krijgen alle gedupeerden compensatie voor de jaren 2013 tot en met 2016. Dus ook mensen die geen bezwaar hebben gemaakt bij de Belastingdienst. "Iedereen die minder dan 1,2 procent rendement over vermogen heeft behaald, kan zijn hand opsteken", zegt Overduin tegen de NOS.

2017-2018

De Hoge Raad heeft voor 2017 en 2018 bepaald dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met het recht op eigendom en het discriminatieverbod. Echter, om voor compensatie in aanmerking te komen moet sinds 2017 iedere belastingplichtige individueel en binnen zes weken na de definitieve aanslag bezwaar maken om mee te doen aan de massale procedure tegen de vermogensrendementsheffing. Voor het jaar 2017 hebben meer dan 60.000 spaarders dat gedaan.

Ruim een miljoen Nederlanders die ook te veel belasting betaalden over hun spaargeld in de jaren 2017 en 2018, maar niet individueel bezwaar maakten, dreigen nu achter het net te vissen en geen recht op teruggave te hebben. Volgens Overduin is een compensatie voor alle gedupeerde spaarders echter kansrijk gezien de algemene compensatie voor gedupeerden van de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen, zo schrijft de NOS.

Bron: NOS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

219

Gerelateerde artikelen