Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen per 1 juli 2015 de regels rondom ontslag. Er zijn over dit nieuwe ontslagrecht verschillende publicaties te downloaden.
Deze publicaties staan op Rijksoverheid.nl. Naast het nieuwe ontslagrecht is per 1 januari 2015 met de Wwz onder andere de positie van de tijdelijke werknemers (flexwerkers) al versterkt. Meer informatie hierover staat in eerder gepubliceerde factsheets.
 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

0

Gerelateerde artikelen