Op basis van de beschikbare rendementsdata heeft vermogensplanner René Bruel van ABN Amro MeesPierson het rendementspercentage voor 2025 berekend voor overige bezittingen in box 3. Daar rolt voor dat jaar een fictief rendement van 5,87 procent uit. Dat melden diverse financiële media.

Box 3 gaat in 2025 dus uit van een iets lager rendement op beleggingen dan in 2024 (6,04 procent) of 2023 (6,17 procent). De categorie overige bezittingen is een mengelmoes van bijvoorbeeld beleggingen op de beurs zoals aandelen en obligaties, cryptobeleggingen, maar ook vastgoed dat in box 3 valt.

Anders dan bij de opbrengst uit banktegoeden die de fiscus achteraf bepaalt (recent is 2023 bekend geworden), wordt voor de categorie overige bezittingen aangenomen dat beleggers voor 53 procent in onroerende zaken zitten, 33 procent in aandelen zitten en 14 procent Nederlandse staatsobligaties hebben. De meest actuele data voor het vaststellen van de veronderstelde opbrengsten zijn twee jaar oud. Voor 2025 zijn dat dus gegevens uit 2023.

De opzet van deze categorie doet experts twijfelen of deze juridisch houdbaar is. Bij de box 3-heffing voor sparen en beleggen is momenteel sprake van een overbruggingsregeling voor de jaren 2023 tot en met 2026. Belastingplichtigen zijn hierover naar de rechter gestapt. Volgens het advies van de advocaat-generaal is met name het fictieve rendement op beleggingen discutabel, niet alleen in de wet Rechtsherstel maar ook in de Overbruggingswet. De Hoge Raad doet naar verwachting in maart dit jaar uitspraak.

Lees ook het Dossier Box 3.

Update 25 januari 2024
Door een bijstelling van de slotstand van de MSCI Europe Index blijkt het percentage niet uit te komen op 5,87 procent maar op 5,88 procent.

Bron: FD/Business Insider

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

957

Gerelateerde artikelen