De Belastingdienst verzoekt belastingplichtigen in de verzoek- en bezwaarschriften en in nadere motiveringen op pro forma-bezwaren over box 3 duidelijk de bezwaargrond(en) te vermelden. Het ministerie van Financiën heeft hiertoe een niet-limitatieve lijst met bezwaargronden box 3 verstrekt. Dat meldt de beroepsorganisatie SRA.

De lijst komt voort uit het overleg van de belangenorganisaties (de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim en de koepelorganisaties SRA, NBA, NOAB, NOB en RB) en het ministerie van Financiën/Belastingdienst over de lopende en komende bezwaarprocedures aangaande box 3.

Het ministerie verzoekt om bij nieuwe verzoeken en bezwaren of bij motivering van pro forma-bezwaren gebruik te maken van deze lijst en aan te geven welke grond(en) van toepassing zijn. Op die manier kan de Belastingdienst de verzoeken en bezwaren straks sneller afhandelen na de uitkomsten van de lopende procedures bij de Hoge Raad.

De niet-limitatieve lijst bevat de volgende bezwaargronden:

 • Forfaitair rendement op onroerend goed
 • Forfaitair rendement op aandelen
 • Forfaitair rendement op cryptovaluta
 • Forfaitair rendement op renteproducten
  Forfaitair rendement op materialen en goederen (waaronder begrepen (edel)metalen, grondstoffen, etc.)
 • Forfaitair rendement op derdenrekening notaris
 • Forfaitair rendement op contant geld
 • Forfaitair rendement op schuldigerkenning uit vrijgevigheid aan minderjarig kind
 • Forfaitair rendement op bouwdepot
 • Forfaitair rendement op familielening
 • Forfaitair rendement op verpachte gronden
 • Forfaitair rendement op aandeel in vve
 • Forfaitair rendement op niet-gedefiscaliseerde vorderingen die krachtens testament zijn ontstaan
 • Forfaitair rendement op schulden/vorderingen tussen fiscale partners
 • Forfaitair rendement op onverdeelde boedel
 • Verzoek tot herverdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
 • Verzoek om (schade)vergoeding vanwege lange behandelduur aangifte
 • Verzoek om uitbetaling vergoeding van rente na vermindering aanslag
 • Verzoek om kostenvergoeding
 • Anders, beschrijf...

Vorige week werd al bekend dat de Belastingdienst bezwaren en verzoeken van belastingplichtigen tegen het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2021 momenteel aanhoudt. Dit betekent dat de Belastingdienst op dit moment in beginsel geen uitspraken doet op bezwaren of verzoeken tegen alleen de wet rechtsherstel box 3 (op stelselniveau of individueel niveau). Gaan de bezwaren en verzoeken ook over iets anders, bijvoorbeeld een bestanddeel in box 1 of box 2, dan houdt de Belastingdienst de bezwaren en verzoeken niet aan.

NB: De belangenorganisaties roepen hun leden op om de Belastingdienst vooralsnog niet in gebreke te stellen omdat de Belastingdienst niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaarschrift heeft beslist.

Komende bezwaarschriften box 3 over 2022

Voor de nog op te leggen definitieve aanslagen inzake het belastingjaar 2022 vindt er nog overleg plaats tussen de diverse belangenorganisaties en het ministerie van Financiën/de Belastingdienst, zo meldt de SRA.

Lees ook de dossierpagina Rechtsherstel in het Dossier Box 3.

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

120

Gerelateerde artikelen