Er is de afgelopen maanden veel gebeurd in het box 3-verhaal waardoor flink is ingegrepen in het dossier op TaxLive.

In alle dossierpagina's zijn wijzigingen doorgevoerd:

 • Dossierpagina Rechtsherstel
  A-G Pauwels heeft vijf conclusies (inclusief een gemeenschappelijke bijlage) genomen inzake de strijdigheid van het besluit/de Wet rechtsherstel box 3 met het EVRM. In verband hiermee is het onderdeel 9. Lopende procedures gewijzigd. NB: de jurisprudentie is in dit onderdeel logischer ingedeeld.

 • Dossierpagina Overbruggingswet
  In een Kamerbrief zijn de definitieve percentages voor 2023 voor banktegoeden (0,92%, voorlopig was dit nog 0,36%) en schulden (2,46%, voorlopig was dit nog € 2,57%) en de voorlopige percentages voor 2024 voor banktegoeden (1,03%) en schulden (2,47%) bekendgemaakt.

  Het percentage voor overige bezittingen voor 2025 is vastgesteld op 5,88%. Verder heeft A-G Pauwels vijf conclusies (inclusief een gemeenschappelijke bijlage) genomen inzake de strijdigheid van het besluit/de wet rechtsherstel box 3 met het EVRM.

  De volgende onderdelen zijn daardoor geactualiseerd:

 • Box 3 vanaf 2027
  In een Kamerbrief van 25 januari 2024 kondigde de staatssecretaris een aantal wijzigingen aan op het ter internetconsultatie aangeboden wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3. Zo vervalt onder meer de aparte behandeling van de eerste woning in box 3, komt er een step-up voor onder meer onroerende zaken, komt er geen carry-back in de verliesverrekening, worden koerswinsten en -verliezen van banktegoeden in vreemde valuta ook belast en is de behandeling van genotsrechten aangepast. In verband hiermee is het onderdeel 7. Internetconsultatie wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 bijgewerkt.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

4317

Gerelateerde artikelen