In tien jaar tijd is de WOZ-waarde van de woning acht keer te hoog vastgesteld. De man claimt een schadevergoeding vanwege de spanning en frustratie die dit bij hem heeft opgeleverd. De rechtbank wijst deze eis af.

De zaak (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 maart 2015, nr. ECLI:NL:RBZWB:2015:1638) verloopt als volgt. De man heeft in de afgelopen tien jaar acht keer met succes bezwaar en beroep ingesteld tegen de hoogte van de WOZ-waarde van zijn woning. Telkens bleek dat de WOZ-waarde te hoog was vastgesteld. Zo ook in 2014.

Na in het gelijk te zijn gesteld, claimt de man een schadevergoeding. De man stelt dat er sprake is van herhaald onrechtmatig handelen, doordat de WOZ-waarde iedere keer te hoog is vastgesteld. Hij stelt dat dit bij hem spanning en frustratie heeft opgeleverd. Hij eist toekenning van een immateriële schadevergoeding van € 1.000.

Maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de man hier geen recht op heeft. Er zal volgens de rechtbank in zo'n geval wel sprake zijn van meer of minder sterk psychisch onbehagen. Ook zal sprake zijn van een zich gekwetst voelen door onrechtmatige besluiten van een bestuursorgaan. Maar de rechtbank wijst de eis toch af. De rechtbank vindt dat de man niet aannemelijk maakt dat hij zodanig heeft geleden onder die besluiten, dat er sprake is van geestelijk letsel. En dat is wel noodzakelijk voor het toekennen van de schadeclaim.

Belang voor de praktijk

Er moet volgens de rechter sprake zijn van geestelijk letsel om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Dat geestelijk letsel moet bestaan uit ernstige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer of op andere persoonlijkheidsrechten.

De WOZ-waarde is onder andere van belang voor gemeentelijke heffingen. Daarnaast is de WOZ-waarde van belang voor de bepaling van de hoogte van het eigenwoningforfait in de Wet IB 2001. Deze bijtelling op het inkomen valt alleen geheel of gedeeltelijk weg als er geen of een kleine eigenwoningschuld (toepassing ‘Wet Hillen') is.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Waardering onroerende zaken

7

Gerelateerde artikelen