Ondanks de bezwaren van ongelijke behandeling pleiten twee hoogleraren belastingrecht voor een beperking van het rechtsherstel tot de relatief kleine groep van belastingplichtigen die op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing vanaf 2017. Ze waarschuwen in de Telegraaf voor de risico’s van de politieke wens om 'kleine spaarders' tegemoet te komen.

De krant schetst grofweg drie mogelijkheden om vermogenden tegemoet te komen in de rechtshersteloperatie:

  1. De fiscus kan iedereen alle betaalde box 3-belasting sinds 2017 teruggeven. Dat is makkelijk uitvoerbaar en niemand zal bezwaar maken. Maar het is ook veel te duur: iedereen compenseren kost meer dan 26 miljard euro.
  2. Alleen de groep van bezwaarmakers die in december in het zogenoemde Kerstarrest van de Hoge Raad gelijk kreeg, krijgt compensatie. Dat kost weinig, maar zal tot veel protest leiden, stellen ambtenaren. Ze voorzien een golf van bezwaarmakers, die de fiscus kan overspoelen. Uitvoeringstechnisch is dit voor de fiscus een (te) groot risico. "De teller staat inmiddels op 115.000 verzoeken", meldt een woordvoerder.
  3. Een gulden middenweg: conform de wens van de Tweede Kamer een compensatie van alleen de 'kleine spaarder'. Het probleem bij deze optie is de beantwoording van de vraag wie een kleine spaarder is. Een vermogensgrens stellen betekent ongelijke behandeling met alle juridische risico's van dien voor de overheid.

Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vindt het uitvoeringstechnisch verstandig om niks te doen. Kavelaars denkt dat Van Rij uiteindelijk besluit om alleen de bezwaarmakers tegemoet te komen en verder de poort dicht te houden. "Het houdt het overzichtelijk voor de Belastingdienst", zegt de hoogleraar die hierbij verwijst naar de zwaarbelaste ICT-afdeling van de dienst.

Een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad op 20 mei geeft de Belastingdienst wel wat lucht. De hoogste rechter besloot belastingplichtigen  die niet op tijd bezwaar hadden gemaakt geen recht te geven op compensatie. "Hoe onrechtvaardig ook maar het systeem moet werken volgens de formele spelregels", zegt de Leidse hoogleraar belastingrecht Koos de Boer.

De Boer is het daarnaast eens met zijn Rotterdamse collega om het zo klein mogelijk houden. "Het zou voor de Belastingdienst makkelijk zijn als het snel gedaan is". De Boer wijst er ook op dat het nog een hele kluif wordt om de toekomstige box 3-belasting wél solide neer te zetten. "Je moet met een oplossing komen die alle kwetsbaarheden uit het systeem haalt. Richt je pijlen op die betere toekomst", besluit hij in de krant.

Bron: Telegraaf

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

15

Gerelateerde artikelen