De Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad hebben er in 2017 onverkort naar gestreefd de rechtsontwikkeling via de cassatierechtspraak helder gestalte te geven. Dat staat in het jaarverslag 2017 dat vandaag is gepubliceerd. Om daarvoor voldoende armslag te hebben is ook in 2017 bewust voortgegaan met het benadrukken van de zaken die ertoe doen. Dit sluit ook aan bij een internationale tendens.
De Hoge Raad en het parket hebben zich in 2017 gebogen over een groot aantal zaken waarin rechtsvragen speelden met grote maatschappelijke betekenis. Per sector is een selectie opgenomen van enkele belangwekkende uitspraken van de Hoge Raad. Voor wat betreft belastingzaken zijn de volgende zaken genoemd in het jaarverslag:
  • Foto's snelwegcamera's (ANPR)
  • Pensioen- en lijfrenteaanspraken in verdragssituaties
  • Tax planning structuur en pleitbaar standpunt
  • Verhoging WOZ-waarde

Belastingzaken

De belastingkamer van de Hoge Raad behandelt overwegend belastingzaken. Het betreft hier zowel belastingen en heffingen van de rijksoverheid als van lagere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast behandelt de belastingkamer cassatieberoepen tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Bij de laatstbedoelde beroepen beperkt de toetsing door de Hoge Raad zich tot de toepassing van elementen van sociale zekerheids- of subsidieregelingen die verband houden met fiscale regels en begrippen. Tot de taak van de belastingkamer behoort verder de behandeling van cassatieberoepen tegen uitspraken van de douanekamer van het hof Amsterdam.

Cijfers

De totale instroom van fiscale zaken was in 2017: 818 (2016: 909). De uitstroom uitspraken bedroeg in 2017: 816 (2016: 865). In 117 zaken werd een conclusie, een rechtsgeleerd advies, gemaakt door een advocaat-generaal. Dat waren er 128 in 2016.
Van de 816 uitspraken in 2017 werden 347 zaken inhoudelijk afgedaan (2016: 401); dat is 42,5%, 124 zaken met een art. 80a RO-afdoening (2016: 148) en 345 zaken met art. 81 RO (2016: 316).
Van het totaal aantal uitspraken in 2017 (816) werd in 479 zaken het cassatieberoep ongegrond verklaard, 71 zaken werden vernietigd en verwezen (of teruggewezen) naar een hof of rechtbank en 22 zaken vernietigd en door de Hoge Raad zelf afgedaan. Op het totaal van het aantal zaken is 11,4% vernietigd.
 
Link naar het jaarverslag
 

Bron: Hoge Raad

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Kantoren

1

Gerelateerde artikelen