Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een beslisboom gepubliceerd waarmee zelfstandige ondernemers een eerste check kunnen doen of zij in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Voor de Tozo gelden een aantal voorwaarden. De vragen in deze beslisboom hebben betrekking op die voorwaarden en geven de ondernemer zicht op het voldoen hieraan. Let op, de beslisboom geeft alleen een indicatie. 

Aan het eind van deze vragenlijst kan de ondernemer met behulp van de tool ook een aanvraag indienen door zijn woongemeente te selecteren. 

De regeling is alleen bedoeld voor ondernemers die:

  • in Nederland wonen;
  • in ons land hun bedrijf hebben gevestigd;
  • zich vóór 17 maart 2020, 18.45 uur hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; en
  • gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan hun bedrijf of zelfstandig beroep besteden.

Lees meer over de Tozo-regeling in ons Dossier Coronavirus. De beslisboom van het ministerie heet 'Krijg ik Tozo?'.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid bijstand

Dossiers: Corona

  1148
Gerelateerde artikelen