Het niet naleven van zowel de vennootschapsrechtelijke als de arbeidsrechtelijke formaliteiten bij het ontslag van een statutair bestuurder kan als gevolg hebben dat de vennootschap schadeplichtig wordt. "Het vergeten van formaliteiten kan duur uitpakken voor een BV."

Daar waarschuwen de juridische specialisten Iwan van Munster en Corina Roks voor. Zij zijn beiden in dienst van BDO.

Een (statutair) bestuurder van een vennootschap heeft vaak een dubbele rechtspositie. Hij is dan, naast zijn vennootschapsrechtelijke betrekking als bestuurder, tevens werknemer van de vennootschap. Bij het ontslag van een bestuurder dient de vennootschap daarom zowel de vennootschapsrechtelijke als arbeidsrechtelijke formaliteiten in acht te nemen, zo schrijven zij.

Om dit te illustreren halen Van Munster en Roks een recente uitspraak aan van Rechtbank Midden-Nederland. In deze zaak besliste de rechtbank in het voordeel van de ontslagen bestuurder omdat de BV de ontslagtermijn niet juist had toegepast. De rechtbank beëindigde de arbeidsovereenkomst, maar vond dat de eisende bestuurder nog wel recht had op één maandsalaris extra.

Lees hun artikel waarin de auteurs dieper ingaan op de formaliteiten.

Bron: BDO

Rubriek: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

  815
Gerelateerde artikelen