De provincie Limburg is "ten zeerste" verontrust over het kabinetsvoornemen om de accijnzen op alcohol per volgend jaar te verhogen. Het plan houdt volgens de provincie "geen rekening" met marktwerking aan de grens.

"Heel veel horecabedrijven alsook de bierindustrie in Limburg" zullen de effecten vanuit buurlanden gaan ondervinden, aldus de Gedeputeerde Staten. Goedkopere alcohol uit België en Duitsland zal de marktpositie van Limburgs bier verzwakken. Het college schrijft over "het uiteindelijk onderuithalen van deze streekproducten". Limburg voelt dit volgens het college nog extra, omdat een groot deel van de provincie grenst aan het buitenland.

Het college vraagt het demissionaire kabinet om helemaal af te zien van de verhoging van de belasting op alcohol.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

157

Gerelateerde artikelen