Het kabinet kondigde bij de presentatie van het Belastingplan 2023 aan de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 verder te verhogen van 9 procent naar 10,4 procent. Makelaarsvereniging NVM Business maakt zich grote zorgen over deze explosief stijgende overdrachtsbelasting.

Deze verhoging komt namelijk boven op de eerdere aanpassing in 2021 van 6 naar 8 procent én de maatregel uit het coalitieakkoord van 8 naar 9 procent. "Binnen 2 jaar tijd is dat een ongekende stijging van ruim 70%. De voorgenomen maatregel remt partijen af om te beleggen in commercieel vastgoed en de hoognodige woningbouw en om transformatie en verduurzaming van bestaand vastgoed te realiseren", zo stellen de makelaars.

De NVM roept het kabinet daarom op, in aanloop naar het wetgevingsoverleg, eerst de evaluatie van de al eerder doorgevoerde verhoging van het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting af te wachten alvorens deze nóg verder te verhogen.

Sander Heidinga, voorzitter NVM Business, is somber: “Het oorspronkelijke doel van de verhoging is de verbetering van de positie van starters op de woningmarkt. Het lijkt nu enkel om de vergroting van de opbrengst voor de schatkist te gaan. Het middel wordt zo erger dan de kwaal: dit voornemen raakt beleggers hard. In de markt is veel kapitaal beschikbaar voor investeringen in de vastgoedmarkt. Deze belastende maatregelen zijn echter funest voor het beleggingsklimaat".

Heidinga constateert dat het mkb, zelfstandige ondernemers met een eigen pand en beleggers in commercieel vastgoed grote nadelen ondervinden van de kabinetsplannen. Volgens hem worden ook de institutionele en particuliere woningbeleggers geraakt.

Heidinga verwijt het kabinet geen rekening te houden met de verwachte afwaardering van het vastgoed en de daling van het transactievolume vanwege de hogere bijkomende belasting waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat. Toenemende druk op beleggingswaarden en transactieprijzen zorgt volgens hem voor een terugval in onderhoud en verduurzaming van objecten die vastgoedbeleggers in portefeuille hebben.

Bron: NVM Business

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Dossiers: Prinsjesdag 2022

67

Gerelateerde artikelen