Het CBS stelt op basis van een gezamenlijke analyse met onderzoeksinstituut TNO dat het aantal werknemers met een vast contract in het eerste kwartaal van 2024 met bijna 100.000 op jaarbasis is gestegen. Ook kwamen er meer zzp'ers bij; het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband nam juist af.

In het eerste kwartaal van 2024 bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Van de 9,8 miljoen mensen met betaald werk waren er 5,5 miljoen werknemers met een vaste arbeidsrelatie. Dat zijn er 12 duizend meer dan een kwartaal eerder. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie stijgt vrijwel voortdurend sinds het vierde kwartaal van 2015.

Daarnaast waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dit aantal bleef vrijwel gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal, maar is 41 duizend lager dan in het eerste kwartaal van 2023. Ook het aantal zelfstandigen bleef vrijwel gelijk en kwam uit op 1,6 miljoen. Dit aantal is de afgelopen jaren vrijwel continu gegroeid door de toename van het aantal zzp’ers.

Werkloosheid met 13 duizend toegenomen

Na een lichte afname in het vierde kwartaal van 2023 nam de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2024 toe. Er waren 373 duizend mensen werkloos, 13 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee is het werkloosheidspercentage hoger dan een kwartaal eerder (3,5). Een jaar eerder was dit 3,6.

Bron: CBS

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

54

Gerelateerde artikelen