In het Belastingplan 2015 zijn regelingen opgenomen voor voor (gedeeltelijke) afkoop van de nettolijfrente en een afzonderlijke box 3-vrijstelling voor nettopensioen.

In een brief van 28 maart 2014 heeft het kabinet richting gegeven aan de wijze waarop gevolgen worden verbonden aan de afkoop van een nettolijfrente. In het Belastingplan 2015 is hier een uitwerking van opgenomen.

Bij (gedeeltelijke) afkoop van de nettolijfrente wordt alsnog een bedrag in box 3 in aanmerking genomen. Dit bedrag is een forfaitaire benadering van het genoten box 3-voordeel, waarbij een tegenbewijsregeling geldt om te voorkomen dat deze benadering onevenredig ruw uitwerkt. De sanctie geldt niet bij arbeidsongeschiktheid (op dezelfde voet als hiervoor beschreven).

Nettopensioen

Daarnaast wordt voor het nettopensioen een aparte box 3-vrijstelling geformuleerd. De hiervoor genoemde sanctiebepaling geldt ook voor het nettopensioen.

Een aparte bepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat een lijfrentepremie (op een brutolijfrente) in aftrek kan worden gebracht op basis van inkomen waarover al een nettopensioen is opgebouwd. Daartoe wordt de inkomensgrondslag voor de jaarruimte ook gecorrigeerd met het gezamenlijke bedrag van de door de belastingplichtige in het voorafgaande kalenderjaar voor een nettopensioen betaalde premies. Deze premies worden gebruteerd om ze vergelijkbaar te maken met het inkomen zelf. Omdat voor de jaarruimte naar het inkomen uit het voorafgaande jaar wordt gekeken, werkt deze bepaling pas per 1 januari 2016.

Zowel de nettolijfrente als het nettopensioen kan pas voor het eerst op 1 januari 2015 als product worden gevoerd. De renseigneringshandleiding van de Belastingdienst moet hieraan nog worden aangepast.

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen

Dossiers: Prinsjesdag 2014

0

Gerelateerde artikelen