Dossier Box 3 is geactualiseerd met recente jurisprudentie, wijzigingen in het toekomstig stelsel box 3, de definitieve aanslagen IB 2021, het aanhouden van definitieve aanslagen IB 2023 en het wijzigen van de voorlopige aanslag IB 2023.

De actualisaties betreffen:

  • Diverse nieuwe jurisprudentie over het vaststellen van de box 3-heffing rekening rekening houdend met het werkelijk rendement. Zie de onderdelen 9. Lopende procedures van de dossierpagina Rechtsherstel en 6. Aandachtspunten van de dossierpagina Overbruggingswetgeving.
  • In een Kamerbrief van 15 april 2024 kondigde de Staatssecretaris nog een wijziging aan op het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3. Aandelen in familiebedrijven gaan niet onder de uitzondering van de vermogenswinstbelasting, maar onder de hoofdregel van de vermogensaanwasbelasting vallen. Verder gaat de Staatssecretaris in de Kamerbrief in op de voorlopige uitvoeringstoets op het wetsvoorstel. Op 18 april 2024 vond een commissiedebat over het nieuwe box 3-stelsel plaats in de Tweede Kamer. Diverse media melden dat de Staatssecretaris nog aanpassingen gaat doen op het wetsvoorstel en dit wetsvoorstel uiterlijk 25 juni 2024 in de Ministerraad wil vaststellen. Zie onderdeel 7. Internetconsultatie wetsvoorstel van de dossierpagina Toekomstig box 3-stelsel.
  • De aangehouden aanslagen IB 2021 moeten definitief worden opgelegd in verband met de verjaringstermijn die verloopt. Zie onderdeel 9. Lopende procedures van de dossierpagina Rechtsherstel.
  • In afwachting van de uitkomsten van de arresten van de Hoge Raad die in augustus/september 2024 verwachten worden, houdt de Belastingdienst het opleggen van definitieve aanslagen IB 2023 aan als daar box 3-vermogen in opgenomen is dat meer omvat dan alleen bank- en spaartegoeden. Zie onderdeel 5. Overige wijzigingen box 3 met ingang van 2023 van de dossierpagina Overbruggingswetgeving.
  • De belangenorganisaties (Consumentenbond, Bond voor Belastingbetalers, SRA, NBA, NOB, RB en NOAB) vinden het in bepaalde situaties verstandig zijn om vóór 1 mei 2024 de voorlopige aanslag IB 2023 aan te passen. Zie onderdeel 5. Overige wijzigingen box 3 met ingang van 2023 van de dossierpagina Overbruggingswetgeving.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

5227

Gerelateerde artikelen