Er is nieuws van het ministerie van Financiën en de Hoge Raad opgenomen in het Dossier Box 3.

Het gaat om de volgende actualiteiten:

  • Het ministerie van Financiën meldt dat in afwachting van nieuw arresten van de Hoge Raad definitieve aanslagen voor de jaren 2021 en 2022 en bezwaarschriften voor de jaren 2017 tot en met 2022 worden aangehouden. Dit geldt alleen voor aanslagen met box 3-inkomen. Dit geldt niet als dit box 3-inkomen alleen bestaat uit bank- en spaartegoeden. Nadat de Hoge Raad de arresten gewezen heeft, zullen de aanslagen met inachtneming van de arresten definitief worden opgelegd en de bezwaarschriften worden afgehandeld. Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2021 en 2022 worden wel opgelegd overeenkomstig de Wet rechtsherstel box 3. Verzoeken om herziening van voorlopige aanslagen en bezwaarschriften tegen afwijzing van een herzieningsverzoek worden aangehouden.
    Zie onderdeel 9. Lopende procedures van de dossierpagina Rechtsherstel.

  • Verder houdt de Hoge Raad een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden in stand zonder nadere motivering (artikel 81, lid 1 Wet RO). Het gerechtshof bood in de uitspraak aan de belanghebbende rechtsherstel door het rendement vast te stellen op het werkelijke rendement in plaats van het forfaitaire rendement. In verband hiermee is deze advieskans geüpdatet.
    Zie de onderdelen 9. Lopende procedures van de dossierpagina Rechtsherstel en 6. Aandachtspunten van de dossierpagina Overbruggingswetgeving.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

75

Gerelateerde artikelen